Ziekenvervoer

Met verschillende zorgverzekeraars, waaronder Zorgverzeraar CZ, VGZ, Unive, TRIAS, IZA en IZZ  heeft TCMB  contracten afgesloten voor het  zittend ziekenvervoer.
Bent u  aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op vervoer naar en van specialisten, behandelcentra, revalidatiecentra, e.d.  U komt  voor zorgvervoer alleen nog in aanmerking wanneer u in het bezit bent van een - door uw zorgverzekeraar afgegeven - machtiging.

Indien u bij ons nog nooit gebruik heeft gemaakt van het zittend ziekenvervoer, dan dienen eerst uw gegevens in ons systeem te worden ingevoerd;
deze gegevens betreffen o.a.:
- de naam van uw zorgverzekeraar ;
- uw naam, adres en woonplaats gegevens;
- uw geboortedatum;
- uw BurgerServiceNummer (BSN);
- uw telefoonnummer;
- uw inschrijvingsnummer bij de zorgverzekeraar.
- uw machtiging van uw zorgverzekeraar

Is uw inschrijving verzorgd, dan geeft u de ritten bij ons op, waarna wij die uitvoeren.
Zoals u wellicht weet is elke verzekerde een “eigen bijdrage” verschuldigd bij dit vervoer. De eigenbijdrage wordt door uw zorgverzekeraar bij u geïnd.
De door u gereden ritten worden door ons rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, zodat ú niet belast wordt met allerlei administratieve rompslomp.
 

Contactgegevens Afdeling zorgvervoer TCMB:

Telefoon: 013 – 5 83 83 89

e-mail: ziekenvervoer@tcmb.nl

Onze afdeling zorgvervoer is bereikbaar, maandag t/m vrijdag van 07:00 uur tot 20:00 uur.
voor acute vervoersproblemen buiten deze tijden kunt u 013-5838383 bellen.